"Frederikshof" Het Mekka van de Rode Vossen.

freekalgemeen 01 3Met de aankoop van "Vos de Bijter" en "Schoon Voske" op een verkoop van Albert v.d. Flaes werd in feite al in 1973 door Freek (Frederik) Romein de basis gelegd voorhet huidige Internationale Kweekcentrum "Frederikshof". Het koppel dat later bekend zou worden als "Het Gouden Koppel" bleek over een enorme kweekwaarde te beschikken. De directe jongen waren zonder uitzondering excellente kweekduiven en liefhebbers die hun nazaten op de hokken kregen, behoorden binnen de kortste tijd tot de allerbeste ter wereld. Liefhebbers als Bertie Camphuis ("05") en Cees Suykerbuyk ("James Bond 007") wonnen de titel "Beste Midfondduif van Nederland" en de successen van de Fam. Eijerkamp zijn voor een groot deel aan de nakomelingen van "Vos de Bijter" en "Schoon Voske" toe te schrijven. Deze liefhebbers zijn waarschijnlijk de bekendste, maar behoren slechts tot een grote groep van liefhebbers, die met de "Rode Vossen" van "Frederikshof" succes hebben. 

albertvdflaesNadien haalde Freek nog een flink aantal "Rode Vossen" bij Albert v.d. Flaes, "Het Wonder van Ravels", in die tijd beschikkend over een hok met uitzonderlijk goede "Janssen" duiven.Hij was de schatbewaarder van "De Rode Vossen" uit de beroemde Vossen-lijn van Gebr. Janssen (Arendonk België) welke zijn oorsprong heeft bij het "Wondervoske van "045". In haar lijn vinden wij fameuze duiven zoals "De Stier", "De Bange van 51", "De Merckx" en de "019". Freek Romein zorgde ervoor dat ook de "Rode Vossen"in Twello een begrip werden. 

Doel

Zijn doel was "Frederikshof" bekendheid te geven over de gehele wereld, hij wilde "Frederikshof" het "Mekka van de Rode Vossen" maken. Helaas overleed Freek Romein in 1988 plotseling, net op het moment dat hij dacht te gaan genieten van de grote successen van zijn "Rode Vossen".
Nadat het verlies van Freek enigszins was verwerkt, besloot Hillie Romein het levenswerk van haar man voort te zetten en zo kon er verder gebouwd worden aan het ideaal om liefhebbers in de gehele wereld te laten genieten van de "Rode Vossen van Frederikshof".
Bij de verwezenlijking van dit ideaal werd Hillie dagelijks bijgestaan door haar broer Tienus Stavast (manager en gastheer op "Frederikshof") en Cor Buis, de voormalig sterspeler in de regio Amsterdam, die vanaf 1995 het vlieggedeelte voor zijn rekening nam.
Ook hebben Hillie en Tienus heel veel steun en hulp gehad van duivenvriend Peter van Osch uit Zutphen

 
 algemeen 02 3

algemeen 06 3
algemeen 04 3 

"Vreemde inbreng"

Omdat bovenal bleek, dat de "Rode Vossen" in de kruising met andere soorten bijna altijd iets extra’s toevoegden en heel bijzondere cracks opleverden, werden op "Frederikshof" een aantal echte vooruitvliegers aangeschaft, zodat er direct met het allerbeste materiaal kon worden gekruist. "Autowinnaar",  "De Crack", "De Schuwe", "De Generaal" en "De Moreno"  waren zulke vooruitvliegers en zij stammen in hoofdzaak van de hokken "Peer van Gompel" en "Nellis van de Pol". Ook bleken de duiven van "maurits Voets", "Louis van Loon" en niet te vergeten de "Verbart 46" het uitstekend in de kruising met de "Rode Vossen" te doen.

algemeen 03 3 Cor Buis hokverzorger

Cor Buis was al jaren een goede vriend van de familie Romein, en via hem waren er heel veel goede duiven op "Frederikshof" beland. Met duiven van Nellis van de Pol uit Weelde en van Peer van Gompel uit Reusel had Cor in Aalsmeer een hok duiven opgebouwd van ongekend hoge kwaliteit.  Zijn duiven waren niet alleen in staat om 1e prijzen te winnen, maar waren ook bovendien nog heel mooi in de hand.
Nadat Cor in 1995 zijn bedrijf verkocht en van Aalsmeer naar Deventer verhuisde, duurde het niet lang of hij was vrijwel dagelijks op "Frederikshof" te vinden. Hij ging de verzorging van de vliegduiven op zich nemen. Cor zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat er nog meer duiven van zijn eigen soort naar Twello verhuisden, vooral nadat bleek, dat de duiven gekweekt uit de kruisingen Cor Buis x De Rode Vossen, het vlieghok van Hillie Romein in sneltreinvaart naar de absolute Top stuwden. In eigen vereniging p.m. 55 leden, in de afdeling p.m. 4150 leden en ook Nationaal werden grote successen geboekt. De "Rode Vossen" bewezen opnieuw hun waarde als de ideale duiven om mee te kruisen.

algemeen 10 3

algemeen 07 3

Louis van Loon en Maurits Voets

Omdat Cor Buis in zijn "Aalsmeer-tijd" ook goede ervaring had opgedaan met de duiven van Louis van Loon en van Maurice Voets uit Kessel kwamen er ook van deze wereldberoemde liefhebbers een aantal duiven naar Twello en ook deze duiven bleken formidabel te aarden in het "Mekka van de Rode Vossen". "De Kleine 587" (Voets) werd de superduif van 1999, hij behoorde tot de beste duiven van Nederland en pakte veel kampioenstitels. Kinderen van hem presteren inmiddels ook geweldig en bewezen reeds goede kwekers te zijn. Rondom "De Kleine 587" wordt er samen met de andere "Voets" duiven een kweeklijn ontwikkelt die puur gericht zal zijn op het kweken van winnaars.In 2000 presteerde de fameuze "Kleine 587" opnieuw zeer goed en zorgde voor nieuwe successen voor Hillie Romein. Aan de successen vanaf 2000 leverden de kruisingen met de "Louis van Loon-duiven" ook een zeer grote bijdrage.

Het doek is gevallen.........

Met het naderen van de pensionering van broer Tienus besloot Hillie, in goed overleg, om met ingang van 2013 te stoppen met het kweekgedeelte op Frederikshof. Alle kweekkoppels en jonge duiven van 2012, zijn inmiddels verkocht naar een bevriende relatie in China.
Zoon John Romein is tegenwoordig de rechterhand van Cor Buis en samen zullen ze proberen met de vliegduiven de prestaties uit het verleden te continueren. Meer en meer raken ze op elkaar ingespeeld en beide hebben hun eigen specifieke taken bij de verzorging. Bovendien is John ambitieus, getuige zijn laatste aanwinsten welke elders op deze website aan u zullen worden voorgesteld!

Ook het hoofdstuk "Cor Buis" zal einde 2013 gesloten worden. Cor keert terug naar zijn roots in Aalsmeer. Dit houdt in dat John met ingang van 2014 alleen de scepter zwaait over Frederikshof. Omdat hij er dan alleen voor staat zal het duivenbestand flink worden ingekrompen. Daarnaast wil John ook graag de krachten meten op de eendagsfond en daar zal dus ook steeds meer de aandacht naar verlegd worden.

hillie 250 

John en Hillie begonnen vol goede moed aan seizoen 2014. De prestaties waren prima en de super-duif Eline 270 zorgde voor de slagroom op de taart door diverse duifkampioenschappen te winnen. Met nog 2 vluchten te gaan werd de familie Romein en heel duivenminnend Twello echter hard getroffen.
Hillie voelde zich al een paar dagen niet echt lekker. Op vrijdagavond was ze, hoewel verre van fit, nog in "haar" clublokaal aanwezig. De volgende dag ging het steeds slechter met haar en 's avonds werd ze met spoed in het ziekenhuis opgenomen alwaar ze later die nacht, op 7 september, overleed. Opeens was de spil van zowel Frederikshof als de duivenclub niet meer. Vanalles wat altijd vanzelfsprekend door Hillie gedaan werd kwam nu op het bordje van anderen terecht. Veel moest geregeld worden en natuurlijk kwam op een gegeven moment de vraag wat er met "de duiven" moest gebeuren. John besloot om Frederikshof voort te zetten op de voormalige kweekhokken van de Rode Vossen. Deze zijn ondertussen grondig verbouwd en geschikt gemaakt om op te vliegen. In principe is Frederikshof nu aan zijn tweede doorstart bezig, er is in de jaren 2012 tot en met 2014 veel veranderd.....

Hoewel het Int. Kweekcentrum Frederikshof is opgehouden te bestaan, is de duivensport aan de Terwoldseweg nog immer springlevend!!

 john 250

Albert Hendriksen webdesign

Copyright John Romein